Dalir

Dövas Sportklubb Dalir

Styrelsens sammansättning för år 2019 är följande:

Ordförande:
Niklas Wanjura

Ledamöter:
Niclas Björkstrand
David Eriksson
Daniel Nises
Larissa Strante Worseck

Önskar du att få kontakt med styrelsen så är mailadressen : dskdalir@gmail.com

Klubbens postadress är
DSK Dalir
c/o David Eriksson, Norsgatan 24
793 30 Leksand