Dalir

Dövas Sportklubb Dalir

Styrelsens sammansättning för år 2020 är följande:

Ordförande:
Niclas Björkstrand

Ledamöter:
Helena Bergström
David Eriksson
Johanna Kankkonen
Tomas Andersson

Önskar du att få kontakt med styrelsen så är mailadressen : dskdalir@gmail.com

Klubbens postadress är
DSK Dalir
c/o David Eriksson, Norsgatan 24
793 30 Leksand