DDP

Dalarnas Dövas Pensionärsklubb

Styrelsens sammansättning för år 2020 är följande:

Ordförande:
Ingemar Lindberg

Ledamöter:
Willy Wänerskär
Ingvar Edwall
Göran Persson
Stig Kjellberg

Vill Ni ta kontakt med DDP, så ta kontakt med ordförande Ingemar som nås per mail :
ingemar@dovtorget.se