Att få ett dövt barn

Livet förändras

Vad man kan tänka på

Föräldrarnas livssituation förändras, deras värderingar ifrågasätts och att den nya livssituationen upplevs omvälvande. Hörande föräldrar vet ofta inget om dövhet och blir därför oroliga och negativt inställda mot den nya livssituationen. De börjar oroa sig över att deras barn aldrig ska kunna läsa eller skriva och dessutom kan de bekymra sig över att barnet aldrig får höra någon musik eller fågelkvitter. Allt känns främmande för föräldrarna. Att oväntat föda ett dövt barn startar en stor förändringsprocess i föräldrarnas liv. De måste bearbeta sina känslor, lära sig ett nytt språk och i de flesta fall gå med i nya föreningar för att träffa andra familjer i samma situation.

Spontant skulle föräldrarna tänka sig att det döva/hörselskadade barnet skulle få det bättre och lättare om det lär sig att leva bland hörande – t.ex. genom att lära sig tala och avläsa. Det kan vara lätt att glömma sådana saker som att barnets bästa möjlighet till utveckling är genom teckenspråklig kommunikation.

 

Här finner du samtliga frågor som rör dig som förälder till ett dövt barn

Lämna ett svar