Audism

Vad är audism??

Många känner till begrep som rasism, men inte audism.
Tom Humpries, USA, myntades termen audism 1977 men först under 90-talet började termen audism mer allmänt.
Humphries definierar audism som att ”föreställningen att man är överlägsen bygger på en förmåga att höra eller att bete sig på samma sätt som en som hör”
Audism är diskriminering riktad mot döva och hörselskadade.
Ett exempel på audism är när döva på arbetsmarknaden utestängs och utsätts för strukturell diskriminering, både vid rekrytering och under anställningstiden.

Filmen berättar mer om vad är audism av Mona Riis – och som är c:a 12 minuter lång.
Riksförbundet DHB:s projekt Dövas Kulturarv (som drevs under åren 2017-2020) har tillsammans med Stockholms Dövas Förening med stöd av Arvsfonden producerat och tillgängliggjort olika termer bl a kopplat till dövhet och dövkultur. Filmerna är på svenskt teckenspråk, svensk text och svenskt tal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.