Beställa info & material – Vart hittar jag mer information om detta?

Material och artiklar

Jag ser vad mitt barn säger – 2012 (video)
Döva lär sig svenska som hörande lär sig ett andraspråk – 2010 Stockholm Universitet
Barns tidiga teckenspråksutveckling – 2012 Stockholm Universitet
Döva barn – en handbok för föräldrar 2021
Lär dig svenskt teckenspråk
– Specialpedagogiska skolmyndigheten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.