Bli medlem hos oss!

Alla är välkomna och kan bli medlemmar hos oss. Genom att vara medlem kan du tillsammans med andra medlemmar påverka att samhället blir mer jämlikt och jämställt. Du får aktuell information om vad det som händer inom teckenspråksområdet. Ju fler medlemmar vi blir, desto starkare röst får vi i Dalarna.

Genom att bli medlem hos oss blir du automatiskt medlem hos Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) som är vårt riksförbund. Är du mellan 6 och 30 år kommer du även bli medlem hos Dalarnas Dövas Ungdomsklubb och Sveriges Dövas Ungdomsförbund. Är du över 65 år så kommer du även bli medlem hos Dalarnas Dövas Pensionärsförening och Sveriges Dövas Pensionärsförbund.

SDR sköter det administrativa med vår medlemshantering som är en gemensam medlemsregister på nationell nivå. Mer information hittar du här.

Några vanliga frågor & svar

Vill du veta mer?

Här finner du fler av de vanligaste frågorna och svaren kring medlemskap