Kommande aktiviteter

Härnedan visar Dalarnas Dövas Förenings kommande egna aktiviteter.

 

 
[row_inner_3] [col_inner_3 span=”2″ span__sm=”12″] [/col_inner_3] [col_inner_3 span=”8″ span__sm=”12″]

Planerande kommande aktiviteter för DDF

Adventfika

DövTorget Sparbanksgatan 6, Leksand

Turkosfika

DövTorget Sparbanksgatan 6, Leksand

Tomteland

Mora

För mer information, ta kontakt med Larissa.

Nepalafton

DövTorget Sparbanksgatan 6, Leksand

Jan Magnström och Tomas Andersson berättar om sin Nepalresan som de gjorde under novembermånad 2022.

Workshop

Sjugare

SVT Teckenspråk

DövTorget Sparbanksgatan 6, Leksand

Johan Kankkonen från SVt Falun kommer och berättar om SVT Teckenspråk.

 

[/col_inner_3] [col_inner_3 span=”2″ span__sm=”12″] [/col_inner_3] [/row_inner_3]