Dövmedvetande

En dokumentär om dövas kamp för rätten till teckenspråk i Sverige mellan 1950 och 1980. Den tar även upp teckenspråkets historia där döva berättar och kommenterar de händelser som påverkat dövas liv genom tiderna.

Filmen producerade år 2008 men är fortfarande aktuellt idag när det gäller teckenspråkets status i landet.

Filmen är textad och är drygt en timma lång film.

Produktionsbolag
Sveriges Dövas Riksförbund och Stockholms Dövas Ungdomsråd