DDFs familjesektionen!

Familjesektionen står under direkt till Dalarnas Dövas Förening.
Syfte med familjesektionen är kunna träffas med sina barn. Det kan vara både hörande och döva förälder med barn. Barnet kan vara hörande och/eller döva.
Att vara förälder till barn som är döv eller hörselskadade innebär att på många sätt behöva vara mycket mer än bara förälder. Många får ständigt slåss för att deras barn ska få de resurser som t ex att få lära teckenspråk som de har rätt till. Vi i Dalarnas Dövas Förening ser att föräldrarna är en viktig medlemsgrupp att stödja dem.
När en familjemedlem blir döv eller hörselskadad påverkas även övriga i familjen. 

Har du frågor om familjesektionen- ta kontakt med oss i familjesektionen

Om du har frågor som du vill veta mer om familjesektionen – så ta kontakt med Larissa Strante ( mail: l.sw@live.se ) – och hon återkommer med svar på frågorna.

Det går lika fint att ta kontakt med styrelsen (mail: kansli@dovtorget.se).

På högra sidan ser du planerande kommande aktiviteter för familjesektionen – så klicka på ”LÄS MER” får du lite mer information om aktiviteten.