Information och kontaktuppgifter

Dalarnas Dövas Förening har idag 6 anslutna klubbar och dessa är följande:

  • Dalarnas Dövas Ungdomsklubb
  • Dalarnas Dövas Pensionärsklubb
  • Dövas Sportklubb Dalir
  • Bridgeklubben Dalom
  • Dalarna Dövas Sportfiskeklubb
  • X-drive Visual Golfklubb

Anslutna klubbar till DDF

I Dalarna finns ett antal fritidsklubbar för alla döva och hörselskadade i länet. De är fristående och har egna styrelser. Dessa klubbar ansöker hos DDF om bidrag för sina verksamheter. Dessa klubbar utgör ett mycket viktigt komplement till verksamheten inom Dalarna och även för DDF dvs medlemsvård.

Kommande aktiviter

På högra kolumn ser Ni vilka kommande aktiviter klubbarna har och klicka gärna på datum så får ni mer information om vilken klubb som har aktivitet samt ev mer information.

 

Vill du ta kontakt med någon av dessa klubbarna?

Klicka på någon av nedanstående klubben så får du mer info om hur du tar kontakt med klubben.

Kommande aktiviteter

[MEC id=”2088″]