Medlemsavgift 2024

Barn/Ungdom

150 kr
Enskild medlem, 0-19 år

Vuxen

400 kr
Enskild medlem, 20 – 64 år

Ålderspensionär

350 kr
Enskild medlem, 20 – 64 år
(ingår medlemsavgift till DDP)

Stödmedlem

200 kr
Har ej rösträtt vid möten
Betalar fullt pris för olika aktiviteter

Familj med två föräldrar med barn/ungdom

800 kr
Två föräldrar med barn/ungdom till och med 19 år

Familj med en förälder med barn/ungdom

400 kr
En förälder med barn/ungdom till och med 19 år