Minoritetstress

Vad är minoritetstress

Minoritetsstress är något som teckenspråkiga döva upplever på grund av bl a strukturell ojämlikhet, fördomar och kräkningar de möter varje dag.

En FoU-rapport ”Minoritetsstress hos vuxna teckenspråkiga döva” har dövenheten Region Skåne skrivit och är författad av Pernilla Gynnerstedt och Sofia Hansdotter. Författarna berättar om minoritetsstress och hur det påverkar teckenspråkiga döva.

FoU-rapporten kan du hämta som pdf fil – Minoritetsstress

Filmen är producerad av Dövas Tidning på svenskt teckenspråk och är strax under 7 minuter lång. Filmen är skriven av Sarah Remgren som ger en bra beskrivning om minoritetsstress hos döva.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.