Söker du informa­tion om dövhet?

På den här hemsidan berättar vi mer om vad det innebär att vara döv, och erbjuder information till såväl andra döva och deras anhöriga, som till allmänheten.

Vad innebär det att vara döv?

Dövhet handlar om mer än att inte kunna höra. Genom teckenspråket har vi som är döva en kulturell och språklig gemenskap, på samma sätt som andra tvåspråkiga. I övrigt är vi precis lika olika och egensinniga som andra människor, och finns i olika åldrar, ursprung och med olika bakgrunder.

Vi är en minoritetsgrupp språkligt och kulturellt, och tack vare vårt gemensamma språk teckenspråk förstår vi varandra över hela världen. Det finns olika teckenspråk för olika länder, men grunden är samma. Språket är på det sättet en nyckel till en hel värld, och en gemenskap.

Olika grader av dövhet

Vissa döva hör ingenting alls, medan andra kan uppfatta ljud med olika former av hjälpmedel. Det handlar med andra ord om ett spektrum av hörselnedsättning. Du behöver inte sakna hörselförmåga helt för att räknas som döv.

Kommunikation och delaktighet

Att kommunicera är en grundläggande mänsklig rättighet. Alla människor har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som berör dem vilket också är viktigt för att de ska må bra. Att kunna kommunicera innebär att få möjlighet att uttrycka sina känslor och sina behov, berätta vad man varit med om, göra olika val eller påkalla uppmärksamhet.

Att kunna kommunicera och uttrycka våra känslor och åsikter är grunden för att vi ska kunna vara delaktiga och påverka vår situation. I samspel med andra utvecklar vi vår personlighet och identitet. Språk utvecklas bäst i den språkmiljö där språket används. Kommunikation kan till exempel ske på teckenspråk, genom skrivet eller genom talat språk. Vilket språk som väljs i olika sammanhang har stor betydelse för den enskilda individens möjlighet till delaktighet. Oavsett vilket som används så är det viktigt med tidigt stöd för en positiv utveckling av språket.

Många personer med nedsatt hörsel eller dövhet upplever hinder för kommunikation och delaktighet i sitt dagliga liv. Även en mindre hörselnedsättning gör det svårt att höra i miljöer med störande ljud, till exempel på caféer, i kontorslandskap, på middagar eller liknande. Ännu svårare blir det i de miljöerna för personer med hörapparat. Teckenspråk fungerar oberoende av ljudmiljö, men förutsätter tillgång till tolk eller att också omgivningen kan teckenspråk.

Genom att kommunicera med hjälp av hörapparater, teckenspråk eller tolk ökar möjligheterna för den enskilde att kunna vara delaktig. Ibland fungerar de olika stöden var för sig och i ibland behöver de kombineras. Personer som har förutsättningar att kommunicera kan berätta om sina egna specifika behov och det skapar goda förutsättningar för ett bra liv.