Om två­språkig­het, därför är tecken­språket så viktigt.

Vi vill att alla barn med hörselskada ska få utveckla både svenska och svenskt teckenspråk tidigt i livet. För att det ska bli verklighet krävs bland annat tydligare riktlinjer som ger alla barn och unga med hörselskada rätt till teckenspråksutbildning. Det kräv också att samhället tillhandahåller teckenspråkiga miljöer under barnets uppväxt och skolgång.

Hur ser vardagen ut när man har flera val?

Att leva med hörselnedsättning

Hur ser vardagen ut när man har flera val? Alla är olika, och alla har olika behov och syn på vad som fungerar bäst. Det gäller både för vuxna och för barn. Skillnaden är att vuxna har möjlighet att välja själva, och barnen behöver mycket mer stöd och vägledning för att upptäcka alla möjligheter som finns. Vi tar några exempel.

Emilia fyllde arton för ett tag sedan. Hon hade en stor fest med släkt och vänner som besökte henne. Då använde hon sina hörapparater och kunde förstå vad släktingarna sade. Oftast, i alla fall. När det är många som pratar samtidigt, blir det svårt med alla ljud. En del av Emilias vänner är döva, och hon har lärt känna många av dem i skolan. Med vännerna är det teckenspråk som gäller. Förra sommaren hade Emilia ett sommarjobb i en butik. Där fungerade hörapparaterna riktigt bra, eftersom det oftast var tyst runtomkring.

Tecknat innehåll

Loke är tretton år gammal och går på en kommunal skola där alla andra är hörande. Han är ensam om att använda CI, cochleaimplantat, i skolan. I början var det lite krångligt, kamraterna i klassen behövde lära sig använda mikrofonen i klassrummet. Alla kan inte heller prata i munnen på varandra. Men nu går det riktigt bra! När Loke kommer hem tar han ofta av sina CI. Det blir många intryck och hjärnan får jobba hårt för att sortera alla intryck. Då skiftar han till teckenspråk med föräldrarna, även om föräldrarna är hörande.

Tecknat innehåll

Teckenspråk och svenska

Här visar vi film från Specialpedagogiska skolmyndigheten där döva och hörselskadade berättar om vilket språk de använder i olika situationer och när de föredrar det ena språket framför det andra.

Filmen är textade.

Det här är svenskt teckenspråk

Hur har det svenska teckenspråket förändrats från förr till nu? Vad influeras det svenska teckenspråket av idag? Vad skiljer det svenska teckenspråket från andra teckenspråk? Programledare Magnus Ryttervik från Institutionen för lingvistik leder UR:s nya serie om det svenska teckenspråket.

Samtliga avsnitt finns att se på UR Play:
Det här är svenskt teckenspråk (urplay.se)

Magnus Ryttervik och textplatta: Det här är svenskt teckenspråk. Foto: Dramaski

Magnus Ryttervik, programledare i UR:s Det här är svenskt teckenspråk. Foto: Dramaski

Myter om teckenspråk

Teckenspråk stör talspråksutvecklingen

Nej. Tvärtom visar studier att teckenspråk inte hindrar inlärningen av andra språk. Forskningen har visat att det finns ett samband mellan färdighet i svenskt teckenspråk och talad och/eller skriven svenska. Dessutom kan vi se att talspråk brukar utvecklas väl för hörande barn till teckenspråkiga föräldrar. Det är bekräftat att tecknat och talat språk aktiverar samma område i hjärnan. Forskarna är överens om att flerspråkighet är en tillgång och ger kognitiva fördelar.

Teckenspråk är internationellt

Nej, det finns 142 teckenspråk i världen enligt etnologue.com. Svenskt teckenspråk är ett tecknat språk som har utvecklats i Sverige.