Om tvåspråkighet – läs broschyren

Därför tvåspråkighet är en broschyr om hur tvåspråkighet skapar delaktighet för barn och unga med hörselskada.  

Vi vill att alla barn med hörselskada ska få utveckla både svenska  och svenskt teckenspråk tidigt i  livet. För att det ska bli verklig het krävs bland annat tydligare  riktlinjer som ger alla barn och  unga med hörselskada rätt till  teckenspråksutbildning. Det krävs  också att samhället tillhandahål ler teckenspråkiga miljöer under  barnets uppväxt och skolgång.  

Svenska + svenskt teckenspråk = delaktighet.  

Läs broschyren Därför tvåspråkighet här

Här finner du samtliga frågor som rör dig som förälder till ett dövt barn

Lämna ett svar