DDF

Dalarnas Dövas Förening

Styrelsen för Dalarnas Dövas Förening är följande:

Mattias Hellöre , mattias@dovtorget.se

Pernilla Evasdotter, pernilla@dovtorget.seGemensam mailadress till alla i styrelsen är : styrelsen@dovtorget.se