Svenskt teckenspråk

Svenskt teckenspråk

Teckenspråk har funnits i alla tider, så länge det har funnits döva människor. Precis som andra språk har språket utvecklats i samspel mellan människor. När det uppstod ett språk som kan kallas det svenska teckenspråket är svårt att säga, men när dövskolor grundades under 1800-talet skapades större kontaktytor och grunden för det svenska teckenspråket lades

Språkbrukare

De flesta döva har det svenska teckenspråket som modersmål. Även personer med hörselnedsättning och hörande personer – framför allt barn till teckenspråkiga – kan tillägna sig svenskt teckenspråk i tidig ålder.

En del lär sig språket som ett andra språk. Det kan vara föräldrar eller anhöriga till teckenspråkiga barn, vänner, partner och personer som använder det svenska teckenspråket i sitt arbete.

Att få undervisning på det svenska teckenspråket är en naturlig väg till att lära sig svenska. Båda språken kan utvecklas parallellt. Det gäller att ha ett fungerande kommunikationsspråk där förklaringar kan ges och jämförelser mellan språken kan göras.

Teckenspråk i världen

Det finns inte bara ett teckenspråk i världen utan varje land har sitt teckenspråk. Det finns kunskap om ungefär 160 olika teckenspråk i världen. Forskning om svenskt teckenspråk har pågått sedan 1970-talet.

Här finner du samtliga frågor som rör dig som förälder till ett dövt barn

Lämna ett svar