Syskon – hur är det att få ett dövt barn

Teckenspråk för syskon och barn till döva

Du kan få undervisning i svenskt teckenspråk en vecka per termin från vårterminen i första klass till gymnasieskolans slut. Du kan börja när du vill och det spelar ingen roll om du är nybörjare eller redan kan en del teckenspråk när du börjar. Som en del av din teckenspråksundervisning kan du även få fjärrundervisning i svenskt teckenspråk. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten försöker ordna så att du får gå i en grupp där alla kan ungefär lika mycket teckenspråk. Som mest kan ni vara tio elever i en grupp. De andra eleverna på utbildningen har också syskon eller föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning. 

Det är bra att kunna flera språk. Då kan du kommunicera med många olika människor. Kunskaper i språk gör det lättare att förstå andra människor och deras sätt att leva. Det blir också lättare för dig att lära dig fler språk. Om du kan teckenspråk kan du lära känna andra teckenspråkiga personer och ta del av teckenspråkig kultur, till exempel teater och tv-program.

Vi använder språk för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket kan du utveckla din identitet, uttrycka känslor och tankar och du förstår också hur andra känner och tänker.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.