Uttalande – teckenspråksdagen 14 maj 2022

Uttalande från teckenspråksdagen 14 maj 2022 till leksands kommun

Dalarnas Dövas Förening, DDF, har vid flera tillfällen påpekat till Leksands kommun att se DDF som en resurs i frågor som rör döva och teckenspråk i kommunen.

Våra medlemmar är spridda i Dalarna men de flesta är bosatta i Leksand, så det är ett stort antal döva per capita i Leksands kommun jämfört med andra kommuner i Dalarna.

Kommunfullmäktigemöten i Leksands kommun sänds live – DDF har påpekat flera gånger, att livesändningarna borde teckenspråkstolkas. Det senaste beskedet vi fått är att kommunen istället avser att satsa på HRFs projekt – automattextning.

Har Leksands kommun inte förstått att vi, döva, har svenskt teckenspråk som modersmål och det är helt skilt från svenska skriftspråket, vilket gör det svårt, för många omöjligt, att förstå textningen?

DDF har nyligen fått veta att kommunen haft ute två tjänster till rekrytering till medarbetare med dövkompetens till kundtjänsten. Först efter att tjänsterna utlysts och tagits bort på grund av att man inte fått någon kvalificerad sökande fick vi i DDF vetskap om tjänsterna och vi undrar – varför tog Leksands kommun inte kontakt med DDF om detta så att vi hade kunnat vara med och spridit information om att det utannonserats en sådan tjänst?

Vidare har vi fått veta att kommunen haft möte med Region Dalarna om att ta fram information på teckenspråk men att det inte gett något resultat. Istället hade kommunen kunnat kontaktat DDF men så gjordes inte.

Ovanstående är några exempel på att Leksands kommun inte har haft samråd med DDF.

Varför ? Det kan man fråga sig – är det fortfarande okunskap hos Leksands kommunen eller är det att kommunen inte vill se DDF som en resurs?

Med stöd från alla deltagare som deltagit på vår teckenspråksdag den 14 maj i Leksand görs följande uttalande:

  • Ta kontakt med DDF  när det gäller döva och teckenspråk.
  • Se Dalarnas Dövas Förening som en resurs.
  • Inför teckenspråkstolkade webbsändningar från kommunfullmäktiges möten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.