UR – Tolk och rättigheter

UR har gett ut en video där juristen Isabella Hagnell Westermark informerar om vilka rättigheter vi har att beställa tolk..

Du kan välja textning genom att klicka på text-knappen i filmspelaren.