Utbildningar för föräldrar

TUFF

Teckenspråks Utbildning För Föräldrar

TUFF är för föräldrar/vårdnadshavare till barn med hörselnedsättning/dövhet och som är i behov av teckenspråk för sin dagliga kommunikation. Totalt omfattar TUFF 240 timmar För att gå TUFF behöver du ha lite baskunskaper i teckenspråk.

Pedagogiska hörselvården Barn&Ungdom erbjuder en introduktionsutbildning som är TUFF-förberedande och som omfattar ca 60 timmar. Utbildningen är kostnadsfri. Målet är att du efter utbildningen kan:
• Använda och förstå teckenspråk i enkel kommunikation
• Avläsa bokstavering i långsam takt
• Lite grann om dövas historia
• Känna dig trygg att vilja fortsätta din teckenspråkiga utveckling

Efter introduktionsutbildningen har du möjlighet att läsa TUFF på olika folkhögskolor. Närmast är Västanviks folkhögskola http://www.vastanviksfhs.se/ som anordnar TUFF på uppdrag av SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) SPSM erbjuder genom Pedagogiska hörselvården Barn & Ungdom, teckenspråk till:
• Hörande syskon till barn med hörselnedsättning eller dövhet
• Hörande barn till föräldrar med grav hörselnedsättning eller dövhet

Här når du till Pedagogisk hörselvård
Via 1177 Vårdguidens e-tjänster på Pedagogisk hörselvårds sida på 1177.se, eller via www.1177.se/e-tjanster
Telefonsvarartjänst: 010-249 21 29 (måndag-fredag 08:00-12:00)
E-post: phv@regiondalarna.se
Sms: 073-123 01 20 20

Här finner du samtliga frågor som rör dig som förälder till ett dövt barn

Lämna ett svar